• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเรื่องกลยุทธ์การตลาดและ การสร้างแบรนด์แก่ธุรกิจใส่ใจออร์แกนิคฟาร์ม

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเรื่องกลยุทธ์การตลาดและ
การสร้างแบรนด์แก่ธุรกิจใส่ใจออร์แกนิคฟาร์มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางตราใส่ใจ อำเภอแม่วงค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

 

329 total views, 3 views today