• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ประมวลภาพโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน

ประมวลภาพโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน หลักสูตร การทำธุรกิจแปรรูปจากผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าแฟชั่นแฮนด์เมด ในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม Main Conference ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 


ดูรูปการทำธุรกิจแปรรูปจากผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าแฟชั่นแฮนด์เมดทั้งหมด

 

 

167 total views, 1 views today