• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่คัดกรองผู้ประกอบการ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่คัดกรองผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบะผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ สถานประกอบการพรมอเนกประสงค์ ข้าวโพดเชื่อม อำเภอตะพานหิน และกล้วยตาก อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561

196 total views, 1 views today