• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเรื่องกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการเรื่องกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์แก่ธุรกิจดีดีดินเดิม ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเอนไซน์ย่อยสลายฟางข้าว อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 23 มิถุนายน 2561

 

166 total views, 1 views today