• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกลยุทย์ด้านการเงินและการจัดการด้านความเสี่ยง ในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2561

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติกลยุทย์ด้านการเงินและการจัดการด้านความเสี่ยง ในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม TA409 อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดังนี้
หัวข้อกลยุทธ์ด้านการเงิน (การคำนวนต้นทุนการผลิต,การหาจุดคุ้มทุน และการวิเคราะห์ทางการเงิน) วิทยากรโดยดร.เนื้อทิพย์ สุ่มแก้ว คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร และ นางสาวอริษา ชะตารัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี
หัวข้อการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์
คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

 

ดูประมวลภาพทั้งหมด

241 total views, 1 views today