• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ลงพื้นที่คัดเลือกผู้ประกอบการ ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ภาคเหนือตอนล่าง

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำบุคลากร ลงพื้นที่คัดเลือกผู้ประกอบการ ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP
ภาคเหนือตอนล่าง ณ สถานประกอบการรุ่งเรืองการเกษตร ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

16,375 total views, 3 views today