• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ลงพื้นที่เพื่อคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนักพัฒนาธุรกิจ ได้ลงพื้นที่เพื่อคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ของนายวิเชียร แสงพระเวษ ผู้ประกอบการพริกไทยสมุนไพรชงดื่ม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

 

16,054 total views, 3 views today