• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนักพัฒนาธุรกิจ ได้ลงพื้นที่เพื่อคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ของนายเอนก เสนาะจิตร ผู้ประกอบการที่นวดนิ้วผักตบชวา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

 

15,914 total views, 2 views today