• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ลงพื้นที่คัดกรองผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่คัดกรองผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ สถานประกอบการมะขามแช่อิ่มอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ,ผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561

170 total views, 2 views today