• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ภาพบรรยากาศการประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาในเชิงลึก “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ภาพบรรยากาศการประชุมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาในเชิงลึก “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 2 กรฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 208 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูภาพทั้งหมด

184 total views, 2 views today