• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมรับฟังการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดพิษณุโลก

        สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงคณะกรรมการโครงการเมืองสมุนไพรทุกคณะ

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561

138 total views, 2 views today