• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

แลกเปลี่ยนความรู้กับท่านผู้ประกอบการ ด้านความเสี่ยง สร้าง risk map

แลกเปลี่ยนความรู้กับท่านผู้ประกอบการ ด้านความเสี่ยง สร้าง risk map
และ การทำแบบจำลอง simulation ความเสียหาย @ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร

 

 

117 total views, 1 views today