• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ภาพบรรยากาศผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

ภาพบรรยากาศผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าร่วมการประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับ ผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

 

151 total views, 1 views today