• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

โครงการเมืองสมุนไพรอิรทรีย์ สมุนไพรคุณภาพครบวงจร กิจกรรม การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ OTOP

          โครงการเมืองสมุนไพรอิรทรีย์ สมุนไพรคุณภาพครบวงจร กิจกรรม การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ OTOP ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ระหว่างวันที 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 ชั้น 5 โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

ดูรูปภาพทั้งหมด

15,251 total views, 2 views today