• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ RRI Congress IV “ทลายหิ้งงานวิจัยด้วยกลยุทธ์นวัตกรรม”
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

146 total views, 1 views today