• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ที่ปรึกษาทางธุรกิจและบริหารจัดการ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ ได้นำผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน “SME Matching Day 2018

ที่ปรึกษาทางธุรกิจและบริหารจัดการ สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ฯ ได้นำผู้ประกอบการ นายกรกฏ วะนะวิเชียร ผู้ประกอบการ Start up ผลิตภัณฑ์โปรทีนแท่งเพื่อสุขภาพ เข้าร่วมงาน “SME Matching Day 2018 มหกรรมจับคู่ธุรกิจไทย-อินเตอร์” ใน วันที่ 2-3 ส.ค. 2561
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครฯ

15,188 total views, 1 views today