• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าพบผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ.นิติพงษ์ จิตรีโภชน์ เพื่อปรึกษการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากเห็ดถั่งเช่า

        เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายสุวิทย์ บุญเพียร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเห็ดถังเช่าและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรมโนราษฎร์ ผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP (OTOP Premium) เข้าพบผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ.นิติพงษ์ จิตรีโภชน์ เพื่อปรึกษการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากเห็ดถั่งเช่า เรื่องการยืดอายุผลิตภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานการผลิต และ การปรับสูตรผลิตภัณฑ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561

15,527 total views, 3 views today