• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าพบผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ.นิติพงษ์ จิตรีโภชน์ เพื่อปรึกษการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายวิเชียร แสงพระเวษ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากพริกไทยแปรรูป ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปี 2561 เข้าพบผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ.นิติพงษ์ จิตรีโภชน์ เพื่อปรึกษการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากชาพริกไทยผสมกาแฟ
การพัฒนามาตรฐานการผลิต และ การปรับสูตรผลิตภัณฑ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

128 total views, 1 views today