• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

       วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ด้วยแบบจำลองการเติบโตด้านความเป็นผู้ประกอบการ ณ Siam Innovation District

177 total views, 2 views today