• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

Grand Opening NUBIC SHOP

      Grand Opening NUBIC SHOP ช็อปปิ้งสินค้ามากมายได้แล้ววันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ลดทันที 5%  พบกันที่ ชั้น 1 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคารเรียนรวม QS เฉพาะสินค้าที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่แสดงบัตรนิสิต พนักงาน และข้าราชการ

 

476 total views, 1 views today