• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานปี 2561 และเข้ารับฟังแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการในการส่งเสริม SMEs

      วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผู้จัดการสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานปี 2561 และเข้ารับฟังแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการในการส่งเสริม SMEs ปี 2562 ณ ห้องซาลอน B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมีนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม {สสว} เป็นประธานเปิดงาน

169 total views, 1 views today