• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

จัดกิจกรรมทดสอบตลาดสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

      วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนิการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา และกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ณ ลานหน้าท๊อปส์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า พิษณุโลก

269 total views, 1 views today