• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

พื้นที่พบนายสุวิทย์ บุญเพียร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเห็ดถังเช่าและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรมโนราษฎร์

      วันที่ 19 สิงหาคม 2561 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.นิติพงษ์ จิตรีโภชน์ และทีมนักวิจัย ลงพื้นที่พบนายสุวิทย์ บุญเพียร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากเห็ดถังเช่าและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรมโนราษฎร์ ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรมโนราษฎร์ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนคสวรรค์ ผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP (OTOP Premium) เพื่อให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสถานที่ผลิต และกระบวนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต

15,479 total views, 2 views today