• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

การประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

การประชุมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่ายถาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ. 2560 รอบ 18 เดือน วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง MINI Conference
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

309 total views, 1 views today