• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าพบผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ.นิติพงษ์ จิตรีโภชน์ เพื่อปรึกษการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานการผลิต

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายกฤชกร กันทอง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
corn flakes caramal ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปี พ.ศ.2559 ที่จะเข้ารับการพัฒนาต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2560
เข้าพบผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ.นิติพงษ์ จิตรีโภชน์ เพื่อปรึกษการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานการผลิต
และ การปรับสูตรผลิตภัณฑ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

451 total views, 2 views today