• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปี 2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นางสาวชนิษยา ไพรวรรณ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กล้วยตาก ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ปี 2561 เข้าพบผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ.นิติพงษ์ จิตรีโภชน์ เพื่อปรึกษการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานการผลิต และ การปรับสูตรผลิตภัณฑ์ และพบผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ผศ.ดร.ตติยา เทพพิทักษ์ เพื่อปรึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

329 total views, 1 views today