• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมงาน ASEAN Smart Grid Congress 4 (ASGC 4th) SGtech Naresuan University, Phitsanulok, Thailand September 11-13, 2018

  สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงาน ASEAN Smart Grid Congress 4 (ASGC 4th) SGtech Naresuan University, Phitsanulok, Thailand September 11-13, 2018 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี , ห้องประชุมเพราพิลาส 3 ชั้น 3 อาคารเพราพิลาส มหาวิทยาลัยนเรศวร

356 total views, 1 views today