• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าพบผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.นิติพงษ์ จิตรีโภชน์ เพื่อปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์

   วันที่ 27 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายกรกฎ วะนะวิเชียร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โปรตีนแท่ง(Protein Bar) เพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการระดับ Start up company เข้าพบผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.นิติพงษ์ จิตรีโภชน์ เพื่อปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานการผลิต และ การปรับสูตรผลิตภัณฑ์ ณ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

481 total views, 1 views today