• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อกำหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562

     ผู้อำนวยการ และ ผู้จัดการ กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อกำหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

384 total views, 1 views today