• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กับทางผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 5 มกราคม 2560 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กับทางผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย ณ ลานด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี และสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย…

 

195 total views, 1 views today