• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ

วันที่ 9 มกราคม 2560 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการ [otop] ณ ห้องประชุมสำนักงานและส่งเสริมการอุดมศึกษา ชั้น 17 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

345 total views, 1 views today