• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

กิจกรรมเปิดตัวและปฐมนิเทศผู้ประกอบการในกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิต

กิจกรรมเปิดตัวและปฐมนิเทศผู้ประกอบการในกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิต เชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ ๒๐๙ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก

401 total views, 1 views today