• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ประชุมโครงการประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI และเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

ภาพบรรยาการการประชุมโครงการประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI และเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บ้านสวนช้างรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

338 total views, 1 views today