• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit)

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ทางสถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ได้จัดประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานภายใน (Internal Audit) รอบ 24 เดือน ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

345 total views, 2 views today