• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมอบรม “การเสริมสร้างภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาปี 2560

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง นำผู้ประกอบการของเครือข่ายเข้าร่วมอบรม “การเสริมสร้างภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาปี 2560 Re-branding and Creating for Product and Packaging Development” ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่

590 total views, 3 views today