• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ให้คำปรึกษานางสาวนวหทัย สิงหศักดิ์ และนายมาโนช ขันแข็ง ผู้ประกอบการระดับ Start up company ประจำปี 2560

วันที่ 13 มีนาคม สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ให้คำปรึกษานางสาวนวหทัย สิงหศักดิ์ และนายมาโนช ขันแข็ง ผู้ประกอบการระดับ Start up company ประจำปี 2560 ในด้านการจัดหาเทคโนโลยีการผลิต เม็ดปุ๋ยสำหรับบัวสวน และการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการประกอบธุรกิจในแต่ละด้านและให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดแก่ นาย ภาณุวัตน์ อยู่ดี ผู้ประกอบการระดับ incubatee ธุรกิจเครื่องสำอาง และท้ายสุดเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจได้ให้คำปรึกษาด้านการตลาดแก่นักวิจัยคือ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ ภูมิดอนมิ่ง นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัยสูเชิงพาณิชย์

427 total views, 1 views today