• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ให้คำปรึกษา แก่ผู้ประกอบการ นางสาวนวหทัย สิงหศักดิ์ และนายมาโนช ขันแข็ง ผู้ประกอบการ ระดับ start up

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ให้คำปรึกษา แก่ผู้ประกอบการ นางสาวนวหทัย สิงหศักดิ์ และนายมาโนช ขันแข็ง ผู้ประกอบการ ระดับ start up ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยบัวเพิ่มสุข

296 total views, 2 views today