• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ จัดประชุมทีมวิทยากร ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ จัดประชุมทีมวิทยากร ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้แก่วิทยากรและสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ณ ห้อง miniconference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

347 total views, 1 views today