• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ผู้บริหารสถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI

ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ค. 60 ผู้บริหารสถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ร่วมกับผู้แทนอนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการ TLO ในสถาบันอุดมศึกษา ณ พยามคอทเทจ รีสอร์ท เกาะพยาม จ.ระนอง

462 total views, 1 views today