• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

Training the trainer for NUSE Club Young Entrepreneurs (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE

โครงการฝึกอบรม Training the trainer for NUSE Club Young Entrepreneurs (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม TA 409 อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

397 total views, 1 views today