• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด ครั้ง1/2560
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1

250 total views, 1 views today