• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ประชุมและลงพื้นที่ เพื่อเตรียมนิทรรศการในการต้อนรับคณะรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาตร์

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะทำงานนำโดยผศ.ดร.ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ เพื่อเตรียมนิทรรศการในการต้อนรับคณะรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงวิทยาศาตร์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560

387 total views, 2 views today