• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ภาพบรรยากาศในการประชุมพิจารณาผลงานการพัฒนาของผู้ประกอบการ

ภาพบรรยากาศในการประชุมพิจารณาผลงานการพัฒนาของผู้ประกอบการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 216 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

3,234 total views, 1 views today