• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าฟังนโยบายและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนเรศวร

เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าฟังนโยบายและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

753 total views, 3 views today