• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการระดับ start-up company

วันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการระดับ start-up company คือคุณธวัชชัย พลายสาร ผลิตภัณฑ์กล้วยทอดกรอบ ในด้านการปรับปรุงโครงสร้างราคาสินค้าและเข้าติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาเครื่องทอดความดัน ณ มหาวิทยาลัยราชมงคล ล้านนา จังหวัดตาก

18,458 total views, 2 views today