• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมโครงการอบรมเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในยุคประเทศไทย 4.0

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในยุคประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ ตึก citcom มหาวิทยาลัยนเรศวร

302 total views, 1 views today