• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมโครงการ ASEN SME Service Provider Network

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ในฐานะ เป้นหน่วย service desk ได้เข้าร่วมโครงการ ASEN SME Service Provider Network โดยได้เข้าศึกษาดูงาน และนำเสนอ สินค้า ให้แก่บริษัทผู้กระจายสินค้ารายใหญ่ที่สุด ใน สปป.ลาว {กลุ่ม KP group } และ Jiffy การฟังบรรยายจากนายกสมาคมนักธุรกิจไทยในลาว และ BLL จากธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการนำเสนอสินค้า แก่เครือข่ายนักธุรกิจจากร้านค้าปลีก -ส่ง จำนวน 20 บริษัท ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ สปป.ลาว

317 total views, 1 views today