• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง Technology Transfer workshop and Knowledge Sharing Awareness

      ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง Technology Transfer workshop and Knowledge Sharing Awareness ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกลอรี่ ชั้น 14 โรงแรมพูลแมนจี กรุงเทพฯ

167 total views, 1 views today