• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

นำนิสิตชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์เข้าร่วมนำเสนอไอเดีย(Pitching) รอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย

สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.นเรศวร ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนิสิตชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์เข้าร่วมนำเสนอไอเดีย(Pitching) รอบคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ Digital Startup Final Pitching Day จัดโดยกระทรวงจิติจอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี่

351 total views, 2 views today