• ก้าวแรกของธุรกิจ เริ่มต้นที่ NUBIC
    สร้างธุรกิจ.... สานฝัน ก้าวมั่นสู่ความสำเร็จ

ผู้ประกอบการระดับ spin off เข้าพบ อ.ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ คณะสถาปัตย์ ฯ มน. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแบนด์และบรรจุภันฑ์

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นางสาวปราถนา ชื่นบางบ้า ผู้ประกอบการระดับ spin off เข้าพบ อ.ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ คณะสถาปัตย์ ฯ มน. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาแบนด์และบรรจุภันฑ์ โครงการ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา

ปี 2560 (Re-branding and Creating for Product and Packaging Development)

18,491 total views, 2 views today